You are here

ĐịA Chỉ: 4565 (From 4565 To 4567) ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS, NV 89103-5034, USA

89103-5034 là gì? 89103-5034 là mã bưu chính 5 cộng 4 số của 4565 (From 4565 To 4567) ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS, NV, USA. Dưới đây là thông tin chi tiết.

89103-5034 Thông tin cơ bản

img_Postal
 • Số Zip 5 Cộng Với 4:

  89103-5034
 • Số Zip 5:

  89103
 • Cộng Với 4?
  4-digits that are used to identify a geographic segment within the 5-digit delivery area, such as a city block or a group of apartments or an individual high-volume receiver of mail, or any other unit that could use an extra identifier to aid in efficient mail sorting and delivery. This code is the low end of the range of +4 Codes that pertain to this ZIP Code. ZIP+4 Codes associated with nondelivery areas are composed of valid ZIP sector numbers and "ND" for the ZIP segment number, for example 12345-12ND. Non-deliverable areas are areas to which the USPS does not deliver mail, such as vacant lots and land that borders railroad tracks. Mailers should not match an address identified as a nondelivery area. If you absolutely must have numeric characters in the Plus4Code column, you may treat "ND" values as "00" (zero zero).
  :
  5034
 • Quốc Gia:

  U.S. - Hoa Kỳ
 • Bang:

  NV - Nevada
 • Quận:

  CountyFIPS: 32003 - Clark County
 • Thành Phố:

  LAS VEGAS
 • Đường Phố?
  The official name of a street as assigned by a local governing authority. The Street Name column contains only the street name and does not include directionals (EAST, WEST, etc.) or suffixes (ST, DR, BLVD, etc.). This element may also contain literals, such as PO BOX, GENERAL DELIVERY, USS, PSC, or UNIT. Numeric street names that have numeric components that are four characters (or less) in length at are justified such that the low-order digit of the number is positioned in the fourth position of the street name column. This shift is made so that the numeric street names appear in numeric sequence.
  :
  ROYAL RIDGE WAY
 • Hậu tố đường phố?
  The street suffix: For Example: ST = Street RD = Road DR = Drive LN = Lane
  :
  WAY
 • Loại ghi?
  An alphabetic value that identifies the type of data in the record. Record type codes include the following: G = General delivery H = Highrise F = Firm S = Street P = PO box R = Rural route/highway contract
  :
  S: Đường Phố

ĐịA Chỉ

img_region

89103-5034 tương ứng với các địa chỉ sau.

Danh sách địa chỉTrạng thái
4541 (From 4541 To 4543) ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS, NV 89103-5034, USAcó giá trị
4553 (From 4553 To 4561) ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS, NV 89103-5034, USAcó giá trị
4573 ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS, NV 89103-5034, USAcó giá trị
4581 ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS, NV 89103-5034, USAcó giá trị
4589 (From 4589 To 4591) ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS, NV 89103-5034, USAcó giá trị
4547 (From 4547 To 4549) ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS, NV 89103-5034, USAcó giá trị
4565 (From 4565 To 4567) ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS, NV 89103-5034, USAcó giá trị

Vui lòng nhấp vào "Ví dụ về địa chỉ khác" để xem toàn bộ danh sách.

[+]Ví dụ về địa chỉ khác

ĐịA Chỉ Ví dụ

img_region
Địa chỉ được tạo thành từ các dòng sau:
4565 ROYAL RIDGE WAY
LAS VEGAS NV 89103-5034
UNITED STATES OF AMERICA
hoặc Bạn có thể xem ví dụ phong bì bên dưới để biết thêm thông tin.

89103-5034 Ví dụ phong bì

img_envelope
 • Đây là một ví dụ về phong bì của Hoa Kỳ. Điền thông tin người gửi ở trên cùng bên trái và thông tin người nhận ở dưới cùng bên phải. Thông tin cần thiết là tên đầy đủ của người gửi / người nhận, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã vùng. Thông tin địa chỉ người nhận đã được cung cấp để bạn tham khảo. Nói chung, Nếu bạn không chắc chắn về mã zip gồm 9 chữ số đầy đủ, bạn chỉ có thể điền vào mã zip 5 chữ số để tránh mất gói.

  ZIP Code: 89103-5034

89103-5034 Ý nghĩa cơ bản

img_envelope
 • Mỗi chữ số của mã ZIP code 89103-5034 là viết tắt của gì? Mã ZIP + 4 bao gồm hai phần, năm chữ số đầu tiên có thể xác định vị trí của bưu điện và bốn chữ số cuối cùng có thể xác định một phân đoạn địa lý trong khu vực giao hàng năm chữ số. Các chữ số 6-7 chỉ khu vực hoặc một số khối và 8-9 chữ số chỉ định đoạn hoặc một bên của đường phố.

  ZIP Code: 89103-5034

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến

Đây là bản đồ điện tử phù hợp với địa chỉ 4565 ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS. Bạn có thể sử dụng phím bấm trong bản đồ để di chuyển, thu nhỏ, phóng to. Thông tin của bản đồ đó chỉ cung cấp để tham khảo.

ĐịA Chỉ: 4565 (From 4565 To 4567) ROYAL RIDGE WAY, LAS VEGAS, NV 89103-5034, USA

Bài bình luận

Bài bình luận

Viết bình luận